Internet Protocol

IPv4

تعریف IP

به طور کلی برای این که کامپیوترها بتوانند در یک محیط شبکه از پروتکل TCP/IP استفاده کنند نیاز به یک IP دارند. این IP یک عدد ۳۲ بیتی می باشد و بین ۰ تا ۲۵۵ در تغییر است که اصطلاحا به آن IP یا Internet protocol گفته می شود. در حالت کلی، برای این که آدرس دهی کامپیوترها دارای نظم خاصی باشد، رنج های مختلف IP را می توانیم تعریف کنیم.

انواع رنج یا محدوده IP

در حالت کلی چهار نوع رنج IP با مشخصات زیر می توانیم تعریف کنیم : رنج هایA ، B ، C ، D

۱- رنج A: 1~126

۲-رنج B: 128~191

۳- رنج C: 192~ 223

۴- رنج D: 224~ 239

۵ – رنج E: 240~ 254

 

کاربرد IP کلاس D

این کلاس IP زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ارتباطات Multicast وجود داشته باشد. تمام نرم افزارهای ویدیوکنفرانس که ارتباطات Multicast را پشتیبانی می کنند، از رنج کلاس D استفاده می کنند.

این نوع IP ها را داخل شبکه، نمی توانیم استفاده کنیم. این نوع IP ها برای ارتباط Multicast مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا نرم افزارهایی که در ویدیو کنفرانسینگ استفاده می شوند از این رنج IP استفاده می کنند و به هنگام استفاده از این نوع نرم افزارها می توانیم برای ارتباط دو نرم افزار از این رنج IP استفاده کنیم.

 

ساختار IP

به هنگام تعریف IP برای ارتباطات کامپیوترها باید در نظر داشت که آدرس IP از دو قسمت Net ID و Host ID تشکیل شده است. گفتنی است مجموع تعداد بیت های   Net ID با Host ID،

۳۲ بیت است. از Host ID برای آدرس دهی کلاینت ها و از Net ID برای مشخص کردن شبکه استفاده می شود. قابل ذکر است دو کامپیوتر در حالت عادی، بدون کمک گرفتن از هرگونه امکان نرم افزاری و سخت افزاری، زمانی که بخواهند با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند، باید دارای Net ID برابر باشند.

 

نکته:

به هنگام تعریف IP نمی توانیم همه فیلدهای Host ID را با هم ۰ یا ۲۵۵ انتخاب کنیم.

 

تعداد کامپیوترهایی که می توان آدرس دهی کرد Host ID Net ID
رنج کلاس

۳-۲(۲۵۶)=۱۶۷۷۷۲۱۴

۳۱ ۱~۱۲۶A

۲-۲(۲۵۶)=۶۵۵۳۴

 ۲۲ ۱۲۸~۱۹۱ B

۲-(۲۵۶)=۲۵۴

۱ ۳ ۱۹۲~۲۲۳D

 

 

مشخص کردن کلاس IP

معمولا برای اشاره به نوع کلاس IP از فیلد اول استفاده می شود. به هیچ عنوان نباید از روی Subnet Mask یک IP به کلاس IP اشاره کنیم، زیرا می توانیم با انجام فرایند منطقی روی یک  IP  Subnet Mask  یک IP را تغییر دهیم.

۲۵۵٫۰٫۰٫۰Subnet Mask A
۲۵۵٫۲۵۵٫۰٫۰ Subnet Mask B
۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰Subnet Mask C

 قوانین موجود برای IPها

  • یک عدد IP یک آدرس ۳۲ بیتی است که به چهار عدد ۸ بیتی تقسیم می شود. این تقسیم بندی در کلاس های A ،B ،C و D انجام می گیرد.
  • برای کلاس A هشت بیت اول برای شناسایی ID شبکه (Net ID) و بقیه هشت بیت ها برای IP دادن به کامپیوتر میزبان (Host ID) است.
  • برای کلاس B دو هشت بیت اول برای شناسایی ID شبکه (Net ID) و دو هشت بیت بعدی برای IP دادن به کامپیوتر میزبان (Host ID) است.
  • برای کلاس C سه هشت بیت اول برای برای شناسایی ID شبکه (Net ID) و هشت بیت آخر برای IP دادن به کامپیوتر میزبان (Host ID) است.
  • برای IP دادن به کامپیوترها نمی توانیم از اعداد ۰ و ۲۵۵ استفاده کنیم، مگر در شرایط خاص و برای موارد تعریف و رزرو شده.
  • یک آدرس IP نمی تواند دارای IP میزبانی(Host ID) باشد که همه اعدا آن صفر است ، حتی اگر ID شبکه (Net ID) آن ها معتبر باشد.
  • همه بیت های آدرس IP شبکه نمی تواند یک باشد، زیرا IP ای که همه بیت های آن به شکل باینری یک باشد، به فرم ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ در می آید که این IP برای انتشار پیام برای شبکه های محلی رزرو شده است.
  • IP 127.0.0.0 برای آدرس دهی شبکه قابل استفاده نمی باشد. این آدرس یک آدرس حلقه بازگشتی یا لوپ بک (Loop Back) است. آدرس لوپ بک آدرس ماشین محلی است که برای تشخیص هویت و اهداف مشخص استفاده می شود و از آن ها نمی توانیم در داخل شبکه استفاده کنیم.

 

 

نحوه IP دادن به کامپیوترها

۱-به صورت استاتیک یا دستی

۲-به صورت داینامیک یا اتوماتیک

در حالت استاتیک یا دستی، مجبور هستیم برای تک تک کامپیوترها، یک رنج خاص IP تعریف کنیم، ولی در حالت داینامیک یا اتوماتیک، سرویسی به نام DHCP روی سرور این کار را انجام می دهد. این سرویس بر اساس IP هایی که  تعریف می کنیم، به کامپیوترها IP می دهد. در صورتی که بخواهیم کامپیوتر ما به صورت اتوماتیک از سرور IP بگیرد، در قسمت Properties مربوط به TCP/IP باید حالت Obtain an IP Address Automatically را انتخاب کنیم.

 

APIPA

در صورتی که IP کامپیوتر ما روی حالت اتوماتیک تنظیم شده باشد و در شبکه خود سرویس DHCP server نیز نداشته باشیم، کارت شبکه به صورت اتوماتیک از رنجی تحت عنوان،  ۱۶۹٫۲۵۴٫x.y  کامپیوتر IP می دهد.

تعریفSubnet Mask

به هنگام تعریف IP پارامتر دیگری نیز در کنار IP، تحت عنوان Subnet Mask تعریف می شود. در حالت کلی ارتباط مستقیمی بین تعداد بیت های یک Subnet Mask و تعداد بیت های Net ID وجود دارد.

Subnet Mask

Subnet Mask برای IP کلاس A عبارت است از ۲۵۵٫۰٫۰٫۰

Subnet Mask برای IP کلاس B عبارت است از۲۵۵٫۲۵۵٫۰٫۰

Subnet Mask برای IP کلاس C عبارت است از۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *