چگونه autorun.exe را از فلش و گوشی پاک کنیم

چگونه autorun.exe را از فلش و گوشی پاک کنیم